Aplikace Monitor na AS/400

Aplikace Monitor je J2EE aplikace s webovým uživatelským rozhraním, které je vytvořeno pomocí frameworku Vaadin. Aplikace umožňuje jednoduše vytvářet testy, které jsou spouštěny v pravidelných intervalech v definovaných časových oknech. Vlastní test může provádět a testovat téměř cokoli. Jedná se totiž o skript v jazyku Groovy. Testy většinou plní jeden ze dvou úkolů: - kontrola zda něco funguje - měření odezvy Výsledkem testu je tedy buď událost - pokud něco nefunguje, nebo sběr výkonnostních dat. Obojí je pak prezentováno přes uživatelské rozhraní. Samozřejmostí je pak zasílání mailů na základě chybových událostí. Novinkou poslední verze je integrace s AS/400 a modul správy indexů databáze.

Přílohy

Aegis SDL a Monitor.pdf

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek