Spring Batch - prostředí pro dávkové procesy

Zpracování běží v krocích, každý krok obsahuje tzv. tasklet, který definuje úlohu. Většinou se skládá z readeru, který čte data, processoru, který je zpracovává a writeru, který je zapisuje. Pro atypické úlohy může být implementován vlastní tasklet. Aplikace zapisuje do databáze stav úloh. Pokud dojde k chybě a ukončení úlohy, tak po opakovaném spuštění úlohy po odstranění chyby, úloha pokračuje tam, kde skočila. Úlohy jsou spouštěny časovačem Quartz. Lze definovat různé závislosti, sekvenční spouštění úloh, paralelní běh kroků. Součástí přednášky bude prezentace, jak je implementováno zpracování relačních dat pomocí SQL příkazů. Klient zobrazuje úlohy, kroky a události, které lze filtrovat podle aplikace, typu a data uzávěrky, definice úlohy.

Přílohy

Spring batch.pdf

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek