Aleš Petr

Od roku 1998 zaměstnancem IBM Česká republika, Global Technology Services na pozici IT Specialist se zaměřením na i5/OS a middleware. Zkušený v oblasti Java, web services a WebSphere.

Luboš Louženský

Programátor ve federálním statistickém úřadu./nProgramátor analytik u Federální správy spojů./nProgramátor analytik v PZO Ferromet (Zde/nzačátek práce na AS400 1988). Aba & C Vše/nkolem AS400. Programátor analytik v Generali/nPojišťovna a.s. (dosud).

Lukáš Jelínek

Vystudoval FEL ČVUT, obor výpočetní technika. Pracoval ve firmě ERA a.s. na vývoji SW pro civilní a vojenské pasivní radiolokační systémy. Od roku 2005 podniká především v oblasti webových aplikací a webdesignu, od roku 2019 se podílí na projektu open-source routeru Turris. Aktivně se věnuje Linuxu, svobodnému softwaru a problematice otevřených datových formátů, protokolů a otevřených dat.

Paul Kirkdale

Paul Kirkdale je certifikovanym IT konzultantem, který pracuje 20 let ve společnosti IBM v tzv. Midrange areně. Začínal na pozici systémového inženýra pro klienty z jižní Anglie, dále pak přes celé ostrovy a nyní přes Evropu. Paul zná RPG aplikační programování dále System Management, Performance a vysokou dostupnost dat. Je častým prezentátorem na Commonech po celé Evropě.

Pavel Tišnovský

Vystudoval FIT VUT, obor Informatika a výpočetní technika/nse zaměřením na počítačovou grafiku a zpracování obrazu,/npracoval ve firmě Camea na vývoji systémů rozpoznávání/nobrazu (průjezdy křižovatkou na červenou, měření rychlosti/nautomobilů pomocí kamer, automatická vizuální detekce vadných/nvýrobků), tvorba SW v C a C++ (částečně assembler). Dále pracoval/nv ČD-Telematika na vývoji informačních systémů pro ČD a.s. (technologie/nJava, C++), posléze ve firmě IPS na vývoji portálu jobs.cz (J2EE), nyní ve/nspolečnosti Red Hat, Inc. na pozici QA pro OpenJDK. Aktivně se věnuje Linuxu/na publikaci článků zaměřených na soudobou i historickou výpočetní techniku.Vystudoval FIT VUT, obor Informatika a výpočetní technika/nse zaměřením na počítačovou grafiku a zpracování obrazu,/npracoval ve firmě Camea na vývoji systémů rozpoznávání/nobrazu (průjezdy křižovatkou na červenou, měření rychlosti/nautomobilů pomocí kamer, automatická vizuální detekce vadných/nvýrobků), tvorba SW v C a C++ (částečně assembler). Dále pracoval/nv ČD-Telematika na vývoji informačních systémů pro ČD a.s. (technologie/nJava, C++), posléze ve firmě IPS na vývoji portálu jobs.cz (J2EE), nyní ve/nspolečnosti Red Hat, Inc. na pozici QA pro OpenJDK. Aktivně se věnuje Linuxu/na publikaci článků zaměřených na soudobou i historickou výpočetní techniku.

Radek Šulc

V IBM se od roku 2006 zabývá implementačně/ni metodicky Business Process Managementem/n(BPM) se specializací na procesní aplikace sloužící/npro fyzické spuštění a optimalizaci obchodních/nprocesů zákazníka, spolu s podporou operativního/nrozhodování v rámci procesů i mimo ně na bázi/nObchodních pravidel, tzv. Business Rules/nManagement System (BRMS).

Roman Horsky

V IBM od r. 1993 ako systémový inžinier pre/nAS/400, podporu zákazníkov a riešenie problémov./nProduktový manager pre AS/400. Produktový/nšpecialista na riešenie konsolidácie v prostredí/nsystém i/AIX/LINUX/WINDOWS & HA. BP/ntechnický manager CEMAAS (súčasť FTSS),/nvzdelávanie pre BP, IT architekt v GTS IBM/nSlovensko + podpora pre IBM i ( OS/400 )

Tomáš Teska

Od roku 1990 působil jako systémový programátor/nna volné noze PC aplikací v jazyku C (MS) se/nzaměřením na administrátorské konzole/nregulačních systémů. Od roku 1994 nastoupil na/npozici programátora interního burzovního systému/nna AS/400. Jednalo se převážně/no úpravy a rozvoj systémů na AS/400 v RPG/na jazyku C. Od roku 1997 působil jako/nprogramátor a administrátor interního ERP systému firmy LeasePlan/nCR na platformě AS/400. Od roku 2000 do 2008 přešel na pozici/nvedoucího oddělení IT firmy LeasePlan CR. Od roku 2008 působí na/npozici vedoucího skupiny rozvoje interních systémů firmy Leaseplan na/nplatformách iSeries (RPG, SQL) a Windows MS SQL a MS C.#

Václav Matoušek

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Rudolf Pecinovský

Je špičkovým odborníkem na výuku programování. Publikoval již 39 učebnic, které byly přeloženy do 5 jazyků, a nepřeberné množství článků a příspěvků na odborných konferencích. Je autorem metodiky výuky programování "Karel", navazující metodiky "Baltík" a moderní metodiky výuky objektově orientovaného programování "Design Patterns First". Učí programování na VŠE. Knihy "Naučte se myslet a programovat objektově", "Myslíme objektově v jazyku Java" a „Návrhové vzory – 33 vzorových postupů pro objektové programování“, patří k absolutně nejlepší odborné literatuře o objektovém programování.Jeho práce mu je posláním a dá se říci, že je „evangelista“ objektově orientovaného programování.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek