Common | Aegis

Výběr přednášek z konference 2018 Dolní Morava

CZ

Pribeh IBM Power9 trochu inak

Zamyslenie sa nad tým, ako sa dostali na trh Power9 servery práve cez ten, ktorý je akcelerovaný a určený na vysokorýchlostné počítanie vrátane umelej inteligencie a analytiky v reálnom čase. Spomeniem projekt CORAL a spoluprácu s Google a samozrejme vysvetlím prečo sme jedineční práve pre umelú inteligenciu (a čo to umelá inteligencia je) a premostím k 'štandardným' systémom.

On-line WebSphere® MQ monitor agent on IBM i,x,p systems for QRADAR, ArcSight and another monitoring

This presentation shows practical usecases of on-line monitoring events on WebSphere® MQ and theier implementation on SIEM QRadar systems. The presentation also shows in detail the description structures as examples of events stored to WebSphere® MQ Q_MGR, PERFORN, CONFIG etc. for events such as authority faillures, performace or configuration incidents. It describes the mechanizms and logic of how these events are collected on line and sent as Syslog frames to the SIEM Monitor Server. In our

Vývoj a nová podoba jazyka RPG

Přednáška uvede dnešní jazyk RPG IV ve verzi 7.3 a představí nejdůležitější nové prvky jazyka. Dále uvede praktické příklady v moderním volném formátu zápisu příkazů.

Uplatnění jazyka Java v systému IBM i

Přednáška uvede možnosti uplatnění jazyka Java jak z hlediska uživatele PC, tak z hlediska uživatele systému IBM i. Představí příklady v prostředí PC a příklady v prostředí Qshell.

Kde byla, jsou a budou Vaše data

Historie, současnost a blízká budoucnost ukládání dat z nezávislého pohledu zatíženého pouze dlouholetou praktickou zkušeností prezentujícího.

časové řady a práce s nimi v PostgreSQL

Data která získáváme na základě pravidelných měření (pozorování) se typicky označují jako časové řady. Tato data se mohou uložit, jako každá jiná, běžným způsobem do libovolné databáze. Nicméně díky jejich charakteru (zachovávají stejnou frekvenci a neupravují se) je lze uložit a zpracovávat sofistikovaněji - v PostgreSQL např. s použitím polí nebo s novou extenzí pro PostgreSQL pojmenovanou timelinedb.

Foreign data wrappers v PostgreSQL

Moderní verze PostgreSQL umožňují vytvářet a používat tzv cizí servery, cizí tabulky. Cizí tabulka je tabulka definovaná v PostgreSQL přičemž ale její obsah je mimo Postgres. Přístup k obsahu zajišťují FDW drivery. Skrze ně je možné distribuovat typicky čtecí SQL příkazy (pro Oracle, MySQL a PostgreSQL tyto drivery umožňují i modifikující SQL příkazy). Pokrytí různých datových zdrojů FDW drivery je dnes více než dobré, a díky nim je možné použít PostgreSQL jako datový hub.

Open-source NoSQL databáze

V této přednášce se podíváme na některé druhy tzv. NoSQL databází – například databáze klíč-hodnota, databáze grafové, objektové, dokumentové, sloupcové apod. – a na jejich implementace s otevřenými zdrojovými kódy.

Otevřené sociální sítě

Velká část dnešní osobní i firemní komunikace a prezentace se přesunula na sociální sítě. Výhodou je, že k jsou k dispozici zdarma a jsou ihned použitelné, zároveň mají ale celou řadu nevýhod pramenících z těsné vazby na provozovatele. Většinou jsou uzavřené, jejich funkční škála a další vlastnosti se mohou měnit.

Nový server Common.cz

Přednáška popisuje vznik, funkce a technologie nového serveru Common.cz. Na počátku budou popsány důvody vzniku a cíle. Druhá část představí návrh databáze a její naplnění. Další část popíše funkce aplikace a to s ohledem na veřejnou část a administrační část. Zvláště bude popsáno přihlašování, správa osobních údajů, životopisu, nabídka přednášek a členství ve firmách. Poslední část popíše použité technologie.

Historie 30 let AS/400

Před 30-ti lety v roce 1988 byl představen první AS/400 model B10 s CPW 2,9. V roce 2018 má nejmenší model 41A výkon 11.200 CPW. Projděme se historií těch 30-ti let a zastavme se u nějvýznamnějších milníků jako je přechod z CISC na RISC či přechod na procesory Power.

Open source, Node-RED a využití Watson na IBM i

Základní informace o open source na IBM i. Představení Node-RED technologie na IBM i. Napojení na Watson služby. Využití open source technologií na IBM i s Watson API pro vytvoření chatbota, který umí základní help desk úkony jako je odemčení uživatelského profilu, vygenerování dočasného hesla nebo odpovědět na dotazy o vytížení CPU čí zaplnění diskového prostoru.

Optimalizace výkonu IBM i s SSD a Flash disky

Přínos SSD a Flash disků, nástroje na odhad dopadu využití na výkonnost systému a zrychlení závěrkových úloh, SQL a bežného denního zpracování. Nastavení systému v případě nasazení HDD a SSD disků v rámci jednoho ASP a další doporučení.

Technologická singularita II

Technologická singularita je nová zábava a náboženství vědců. Je to okamžik, kdy se člověku podaří sestrojit zařízení, které následně samostatně vymyslí a sestrojí zařízení, které bude složitější než ono samo. Nastane tento okamžik a kdy? Co se pak bude dít, budou nás stroje ještě potřebovat? Budou si nás pěstovat jako v Matrixu, nebo proti nám budou bojovat? Po první přednášce z roku 2015, která vzbudila obrovský ohlas, přichází aktualizace. Co je nového? Blíží se soudný den? ;)

Aplikace nad DB2 for i5/os s použitím JavaFX a databázového frameworku

Přednáška pro AS/400 programátory, která ukáže cestu, jak jednoduše vytvořit v Javě aplikaci pro AS/400. První část přednášky představí platformu JavaFX pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní. Druhá část pak ukáže, jak jednoduše v Javě pracovat s databází a jak implementovat tzv. CRUD operace. Třetí část přednášky představí knihovnu Java ToolBox pro práci a AS/400, s jejíž pomocí lze volat programy a systémové příkazy a tedy využít stávají programy v Java aplikaci.

Analýza a klasifikace nestrukturovaných dat

Přednáška představí nástroj IBM StoredIQ který slouží pro analýzu a správu nestrukturovaných dat nebo dokumentů, které jsou uloženy v různorodých datových zdrojích, jako jsou například e-mail servery, systémy pro sdílení souborů, desktopy nebo systémy podporující týmovou spolupráci. Řešení podporuje téměř osm desítek různých typů úložišť nestrukturovaných dat.

Techniky použité k optimalizaci použití CPU pro analytické dotazy

Optimalizace zdrojů u klasických relačních databází je orientovaná primárně na IO, které v 80 a 90 letech představovalo brutální úzké hrdlo (nízký počet IOPS). Po roce 2000 s růstem operačních pamětí a i s příchodem SSD disků se situace mění a v některých úlohách začne být hrdlem CPU. V prezentaci bude zmíněno řešení realizované v Monetdb (vektorový executor) a nové funkcionality v PostgreSQL (paralelní zpracování dotazu a JIT - Just In Time překlad prováděcího plánu dotazu).

Python - vytvoření aplikace

Python je dnes velmi rozšířený multiplatformní programovací jazyk pro rozmanité účely. Přednáška předvede jak vytvořit aplikaci.

Spring Batch - prostředí pro dávkové procesy

Spring Batch je "Work Management System" pro definici, plánování, spuštění, běh a monitoring dávkových (batch) úloh. Aplikace je založena na frameworku Spring Batch který je součástí frameworku Spring. Aplikace na napsána v Javě a tvoří ji server, který běží v Java aplikačním serveru a klient. Klient existuje ve dvou verzích - lehký webový klient, těžký klient vytvořený v RCP Eclipse. Aplikace díky Javě pracuje ve všech prostředích.

Sledujte nás

Adresa
COMMON Česká republika, z.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066

Děkujeme za vyplnění formuláře!