Milan Král

Pracuje už dvě desítky let v hardwarovém teamu IBM, především u POWER technologií. Jeho hlavním zaměřením je navrhování řešení, architektura, produktové konzultace, předprodejní podpora (a nejen předprodejní) zahrnující POWER servery. Během své praxe měl možnost se po několik let podílet i na rozmanitých řešeních v zahraničí, především v regionu Evropy, Asie i Afriky. I když byl původně orientován především na AIX, dnes se stále víc zabývá Linuxem a také IBM i.

Jan Suchý

Celou profesní kariéru se věnuje IT systémům založených na platformách CISC a RISC, zejména pak IBM Power. Provádí návrhy řešení ICT infrastruktur založených na současných serverových architekturách včetně primárních i sekundárních storage systémů. Specializuje se na optimalizaci Business Continuity, TCO, zabezpečení zpracování dat a eliminaci kybernetických hrozeb během provozu informačních systémů. Aktuálně se věnuje návrhu řešení s využitím unikátních vlastností platformy IBM Power pro informační systémy využívající IBM Software, OpenShift, SAP Hana, Oracle a nebo OpenSource produkty.

Martin Bušek

Již přes čtvrt století se zabývá serverovými architekturami, jejich specifiky a výhodami pro klíčové aplikace zákazníků. V posledních 15 letech se soustředí na návrhy řešení založené na řadě serverů IBM Power, které se od konkurence odlišují zejména výkonností, robustností, bezpečností a škálovatelností. Jeho hlavním zaměřením je v poslední době prodej těchto řešení.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek