Výuka OOP - metodika Architecture First

  • Přednášející: Rudolf Pecinovský
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Metodika Architecture First se řídí pedagogickou zásadou ranního ptáčete (early bird pattern), která říká, že výuka má začít výkladem toho, co považujeme za nejdůležitější (anebo alespoň co nejdřív zahrnout), aby studenti měli dostatek příležitostí si vykládané principy osvojit a zažít. Zkušenost s čerstvými absolventy kurzů ukazuje, že studenti, kteří se ve zvoleném programovacím jazyku naučí nejprve kódovat, mají později problémy s osvojením architektonických principů a dovedností. Považují je za příliš abstraktní (a často i zbytečné) a na základě předchozích zkušeností převádějí většinu zadání okamžitě do kódu, což se jim u jednoduchých úloh, s nimiž se ve škole setkávají, většinou daří. U složitějších úloh se však dostávají do (pro ně) nečekaných problémů. Metodika Architecture First proto doporučuje začít výklad programování od počátku výkladem architektonických principů s tím, že navržené programy vytváří automatický generátor kódu, který je součástí použitého vývojového prostředí. S postupně rostoucími schopnostmi současných generátorů kódu je však možno na hladině architektury řešit i řadu zdánlivě složitých úloh.
Na výklad kódování se podle této metodiky přechází až v okamžiku, kdy komplexnost řešených úloh je již za hranicemi schopností použitého generátoru kódu. V té době ale již studenti mají osvojenu řadu znalostí a dovedností, takže je pro ně mnohem přirozenější pohybovat se primárně v hladině architektury a spouštět se do hladiny kódu až když je to nezbytné.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek