Strukturovaný versus objektově orientovaný návrh aplikace

  • Přednášející: Rudolf Pecinovský
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Workshop na praktickém příkladu demonstruje rozdíly mezi tradičním ?strukturovaným? a moderním ?objektovým? přístupem k návrhu a vývoji aplikací. Náplní workshopu je navrhnout dvěma způsoby aplikaci ?Manhattan?.
Nejprve autor ve spolupráci s posluchači, kteří budou v roli programátorů, vytvoří ?strukturovaný? návrh aplikace.
Následně autor podle pokynů účastníků přednášky, kteří budou v roli zadavatelů aplikace (uživatelů), navrhne aplikaci v objektově. Objektový návrh bude universální, vlastní program může být vytvořen v libovolném objektovém jazyku.
Cílem je ukázat, jaké problémy může způsobit klasický návrh aplikace a jak objektový návrh, kdy řešitel i zadavatel jsou účastníky procesu vývoje, spolu navrhují z jakých částí (tříd) se aplikace skládá, jaké zprávy si mohou zasílat (jaké mají funkce), tyto problémy řeší. Zadavatel i řešitel v podstatě mluví stejnou řečí, zadavatel vlastně ani neví, že když popisuje své potřeby a představy, už vlastně navrhuje základní stavební kameny aplikace.
Workshop nejen velmi názorně a atraktivně demonstruje rozdíly mezi klasickým a strukturovaným přístupem k vývoji aplikací, ale zároveň také ukáže, že vytvoření velmi atraktivní grafické aplikace s paralelními procesy může být docela jednoduché.
Vlastní řešení aplikace, bude určitě velmi zajímavé pro každého programátora.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek