Spring JMS prakticky

  • Přednášející: Lukáš Jelínek
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Přednáška je zaměřená na rychlé praktické zvládnutí práce s JMS začínajícím programátorem v Javě.
Podnikové systémy často používají k integraci jednotlivých aplikací různé middleware systémy orientované na komunikaci pomocí zpráv - MOM (Message Oritented Middleware). Jedním z nich je například IBM WebSphere MQ.
V Javě se pro práci s těmito systémy standardně používá JMS (Java Messaging Services). JMS poskytuje kompletní API pro vývojáře a poskytuje tím možnost, jak psát programy v Javě, které dokáží vytvářet, posílat, přijímat a číst zprávy posílané mezi aplikacemi, nezávisle na použitém MOM.
Soubor rozhraní a přidružené logiky definuje jak v rámci JMS přistupuje klient k prostředkům MOM. Cílem JMS je poskytnout co nejvíce konceptů a rozhraní v takové podobě, aby se minimalizoval počet konceptů, které musí programátor Javy umět, aby mohl pracovat s MOM a zprávami. Programátor se díky JMS nemusí starat o technické pozadí za koloběhem zpráv.
Framework Spring poskytuje modul JMS, který dále zjednodušuje práci s JMS tak, že není nutné stále dokola opakovat takzvané infrastrukturní části kódu, které se stále opakují a neřeší business logiku.
V této přednášce se naučíte:
Co to je Spring JMS
Pracovat s JmsTemplate
Posílání zpráv
Přijímání zpráv

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek