Aco Vidovic

V IBM zastává pozici manažera iSeries Technical Sales/nSupport. V IBM pracuje již 10 let a má třináctileté zkušenosti/nse systémy iSeries AS/400. Dříve působil v International/ntechnical Support Centera v Rochestru, kde psal redbooky/na podílel se na vzdělávacím programu v oblasti implementace WebSphere/na ERP na serverech iSeries.

Bohuslav Endt

Bohuslav Endt působí ve společnosti IBM Česká/nrepublika v oddělení SW Services a to na pozici/nvedoucího týmu a softwarového specialisty systémů/nOS/400. S technologiemi firmy IBM pracuje/nnepřetržitě od roku 1991 a v roce 1997 se podílel na tvorbě/nIBM publikace zaměřené na problematiku SNMP v organizaci/nITSO (Raleigh, USA). Hlavní specializací Bohuslava je operační/nsystém OS/400, tisková řešení, integrovaný PC server,/nkomunikace a také podpora národního prostředí na systému/nAS/400 ve vztahu k jednotlivým programovým produktům./nBohuslav má, dnes již sedmileté, bohaté praktické zkušenosti/ns poskytováním technické podpory pro softwarové produkty/nfirmy IBM.

Ivo Martiník

Pracuje od roku 1988 na Ekonomické fakultě VŠB-TU/nOstrava. Od roku 1989 je vedoucím Laboratoře výpočetní/ntechniky, která garantuje provoz fakultní počíta��ové sítě./nJe certifikovaným odborníkem firem Sun Microsystems/n(oblast programovacího jazyka Java) a Novell (počítačové sítě,/nadresářové služby). Odborné zaměření dále zahrnuje problematiku/ndistribuovaných programových systémů, moderních programovacích/njazyků a Petriho sítí. Přednáší na EkF VŠB-TUO a PřF OU zejména/nproblematiku spojenou s nasazením technologie J2EE při tvorbě/ndistribuovaných systémů.

Ivo Pospíšil

Je absolventom Univerzity Pardubice, kde tiež krátko vyučoval Projektovanie/ninformačných a riadiacich systémov. Od roku 1998 do 2001/npracoval v Datis Pardubice ako vývojár a systémový analytik. Od roku/n2001 do 2002 bol zamestnaný v ING NN ako business analytik na/nsystémoch založených na iSeries. Od roku 2002 pôsobí v spoločnosti/nAegis s.r.o. ako vývojár a ako lektor vzdelávacieho programu IBM.

Jan Cífka

Živnostník (OSVČ), dlouholetý specialista IBM i OS (OS/400, AS400) v bankovnictví a u IBM business partnerů (1990-2005). V letech 2000-2005 byl prvním předsedou Common ČR, 2003 residence Single Signon u IBM ITSO Rochester. Před rokem 1989 více než 20 let systémový programátor mainframů JSEP a IBM, 2005-2017 opět pracoval na vývoji softwarových nástrojů pro mainframy, pak se vrátil zpět ke své životní lásce - IBM i. Zkušenosti s počítači od roku 1963.

Ladislav Domin

1993 - Ukončenie štúdia na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. 1995-1997 SoftBANK a.s. programátor OS/400 a Windows od 1997 Dominanz s.r.o. analýzy a implementácie, OS/400, Linux, Windows. Venujem sa návrhu a implementácií iformačných systémov. Autor programu Spool++. Skúsenosti: OS/400 API, Win32, MFC, Linux,Java.

Miroslav Iwachow

Miroslav Iwachow je Business Development &/nTechnical Support Manager společnosti Avnet pro/nEvropu. Před nástupem do Avnetu v roce 1999/npracoval 6 let v IBM Česká republika jako/nproduktový manager pro iSeries. V současné době vede/ncertifikační školení pro obchodní partnery a je stálým hostem/nIBM v Rochesteru, kde pracoval na posledních třech vydáních/ntechnických příruček iSeries and AS/400e Handbook/na iSeries and AS/400e System Builder. Do jeho/nzodpovědnosti rovněž spadá podpora obchodních partnerů/nv oblasti High Availablilty po celé Evropě.

Peter Daranský

Pracuje v Viedni vo firme UC4 GmbH ako Software Engineer/n(System Developer) a venuje sa vývoju a integrácii SW na/nrôznych platformách OS/400, Win, Ux, z/OS. Má skúsenosti/nv oblasti: Porting, Integration, Java, C, C++, MI, Performance/nPosledné roky v AT strávil v kombinovaných funkciách ako Syst. Engineer//nSW. Engineer prevažne na platformách OS/400, WIN.Pracuje v Viedni vo firme UC4 GmbH ako Software Engineer/n(System Developer) a venuje sa vývoju a integrácii SW na/nrôznych platformách OS/400, Win, Ux, z/OS. Má skúsenosti/nv oblasti: Porting, Integration, Java, C, C++, MI, Performance/nPosledné roky v AT strávil v kombinovaných funkciách ako Syst. Engineer//nSW. Engineer prevažne na platformách OS/400, WIN.

Petr Leština

V IBM od roku 1995. Specialista a konzultant IBM software pro platformu WebSphere. Zabývá se problematikou řešení, především oblastí J2EE aplikačních serverů, aplikační integrace, Enterprise Service Bus, procesní integrace a dalších oblastí spojených s platformou WebSphere. Má zkušenosti z řešení jak v České republice i zahraničí, především v zemích CEMAAS.

Richard Šefčík

V IBM Slovensko pracuje jako IT specialista pro/nsystémové a aplikační řešení určené pro platformu IBM/niSeries. V oddělení podpory zákazníků pracuje více než/n7 let. Hlavní oblastí jeho zájmu jsou system management/nOS/400, IBM DB2/400, data warehouse technologie, content/nmanagement.

Steven Finnes

Steven pracuje v IBM od roku 1980, kam nastoupil po ukončení/nstudia IT EE na univerzitě v Minnesotě. Zaměřil se na výzkum/na vývoj v oblasti elektronové optiky. V roce 1984 se v Rochestru/nv Minnesotě stal členem týmu který vyvinul první/nprocesor AS/400./nV roce 1989 se stal manažerem týmu pracujícího na vývoji I/O procesoru/n6501(2), který se stal základem pro novu generaci IOP procesorů AS/400./nPozději se stal manažerem pro vývoj a strategii v oblasti diskových/nsubsystémů AS/400./nPo ročním působení na pozici technického poradce ředitele divize AS/400/nse stal produktovým manažerem pro OptiConnect/400. V roce 1996 byl/nčlenem týmu zodpovědného za velké klienty IBM. V letech 1997 a 98 působil/njako manažer pro oblast telekomunikací se zodpovědností za technologie/nvysoké dostupnosti AS/400./nOd roku 1999 se zaměřil na vysokou dostupnost iSeries. Steve se věnuje/ni publikování a je držitelem dvou U.S. patentů

Tomáš Harašta

Absolvent Vysokej školy banskej v Ostrave. Od roku 1998 pracuje v spoločnosti Crede/nExperto Praha ako konzultant pre zabezpečenie dostupnosti aplikácií na platforme/niSeries. Od roku 1999 je certifikovaným špecialistom spoločnosti Vision Solutions pre/nimplementáciu systému vysokej dostupnosti na platform? iSeries. Je školiteľom IBM/nkurzov so zameraním na správu systému a komunikácie na platforme iSeries.

Václav Matoušek

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Vojtěch Trš

Vystudoval ČVUT obor systémy řízení. Od roku 1990/npůsobí v oboru IT jak na straně dodavatelské tak/ni zákaznické. Pracoval na pozicích IT manažera/nv mediálním a bankovním sektoru. V IBM pracuje od/nroku 1997 jako osoba zodpovědná za produkty Lotus na pozici Lotus/nSales Engineer / Lotus Technology Advocate.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek