Aco Vidovic

V IBM zastává pozici manažera iSeries Technical Sales/nSupport. V IBM pracuje již 10 let a má třináctileté zkušenosti/nse systémy iSeries AS/400. Dříve působil v International/ntechnical Support Centera v Rochestru, kde psal redbooky/na podílel se na vzdělávacím programu v oblasti implementace WebSphere/na ERP na serverech iSeries.

Ivo Martiník

Pracuje od roku 1988 na Ekonomické fakultě VŠB-TU/nOstrava. Od roku 1989 je vedoucím Laboratoře výpočetní/ntechniky, která garantuje provoz fakultní počíta��ové sítě./nJe certifikovaným odborníkem firem Sun Microsystems/n(oblast programovacího jazyka Java) a Novell (počítačové sítě,/nadresářové služby). Odborné zaměření dále zahrnuje problematiku/ndistribuovaných programových systémů, moderních programovacích/njazyků a Petriho sítí. Přednáší na EkF VŠB-TUO a PřF OU zejména/nproblematiku spojenou s nasazením technologie J2EE při tvorbě/ndistribuovaných systémů.

Ivo Pospíšil

Je absolventom Univerzity Pardubice, kde tiež krátko vyučoval Projektovanie/ninformačných a riadiacich systémov. Od roku 1998 do 2001/npracoval v Datis Pardubice ako vývojár a systémový analytik. Od roku/n2001 do 2002 bol zamestnaný v ING NN ako business analytik na/nsystémoch založených na iSeries. Od roku 2002 pôsobí v spoločnosti/nAegis s.r.o. ako vývojár a ako lektor vzdelávacieho programu IBM.

Karel Pavlovský

Po absolvování ČVUT FEL v roce 1969 pracoval převážně jako systémový a později i aplikační programátor. Prošel řadou výpočetních systémů. Posledních cca 18 let pracuje na platformě AS/400. Zde řeší systémové a aplikační úkoly převážně v jazycích CL, RPG, REXX a SQL.

Lukáš Rampa

V letech 19961998 programoval 4GL aplikace v prostředí/nUniface/Oracle. Od roku 1998 do současnosti spravuje systémy/niSeries ve společnosti Aimtec a.s. Od roku 2001 programuje/naplikace v prostředí aplikačního serveru Jakarta Tomcat.

Martina Tichová

Je specialistou na implementaci projektů z oblasti business/nintelligence (BI). Má dlouholeté zkušenosti z mnoha/nprojektů BI nejen v České republice, ale i v Evropě, kde/npůsobila jako senior konzultant ve fázích analýzy, designu/na realizace řešení. Nyní se specializuje na vedení projektů a n��vrhy/nstrategie implementace řešení BI. Je jednatelkou českého zastoupení/nspolečnosti SAMAC.

Milan Kalabis

O roku 2021 Kyndryl, do 2021 IBM, oddělení GTS od roku 1993. IT Specialista i5/OS se zaměřením na komunikace, ochranu dat, kryptografie HSM modul. IBM i5/OS® security a system monitoring, MQ IBM i , IBM p,x monitoring . V roce 1997 tři měsíce v Rochester MN na pozici IST level 3 zákaznická podpora, v roce 2007 Rochester, MN ITSO residence na téma Protecting i5/OS Data with Encryption

Naďa Končelíková

Absloventka MFF UK. V letech 1992-1999 Informix, Traning/nmanager, DWH Consultant. Od roku 1999 pracuje jako BI/nConsultant IBM ČR. Specializuje se na návrh relačních/ndatabází, SQL jazyk, Consultant pro Business Intelligence/na Datawarehousing řešení.

Peter Girovský

Absolvent Fakulty Matematiky Fyziky a Informatiky UK Bratislava/nodboru matematika. Má velmi dobré znalosti Java, C/C++, SQL,/nHTML a XML. Pracoval na komerčních J2EE projektech, od roku/n2002 pracuje ve společnosti Aegis s.r.o., kde se podílí na vývoji/ninternetového serveru pro Common a na školícím programu IBM.

Petr Leština

V IBM od roku 1995. Specialista a konzultant IBM software pro platformu WebSphere. Zabývá se problematikou řešení, především oblastí J2EE aplikačních serverů, aplikační integrace, Enterprise Service Bus, procesní integrace a dalších oblastí spojených s platformou WebSphere. Má zkušenosti z řešení jak v České republice i zahraničí, především v zemích CEMAAS.

Richard Strouhal

Jeden ze zakladatelů společnosti Aegis s.r.o. pracuje se systémy IBM i (AS/400) od roku 1991. Má všeobecný přehled o systémech IBM a nyní se specializuje na analýzy, vývoj aplikací a databáze. Dříve pracoval v rámci bankovní systémové a provozní podpory a dále jako vývojář. Od roku 1996 se účastní vzdělávacího programu IBM jako lektor a autor několika školících materiálů.

Roman Tesař

Student pátého ročníku ZČU Plzeň fakulty Aplikovaných věd/nobor Softwarové inženýrství. Zaměřuje se na programování/naplikací v jazycích C a JAVA se zajištěním přenositelnosti mezi/nsystémy Windows a Linux. V loňském roce se za podpory/nspolečností Aegis s.r.o. seznámil s technologiemi IBM iSeries a WebSphere/na na toto téma zpracoval diplomovou práci.

Tomáš Volkmer

Tomáš Volkmer je produktový manažer pro servery/niSeries ve společnosti DNS. Zde odpovídá za předprodejní/npřípravu a prodej iSeries a za spolupráci/ns obchodními partnery. Před tím pracoval šest let/nv bance Creditanstalt, kde zodpovídal za provoz systému/nAS/400, bezpečnost a plánování upgradů. Poté ve společnosti/nFSC vedl projekt MM-Print/400.

Václav Matoušek

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Vladimír Župka

Od roku 1965 jsem programoval na několika počítačích včetně AS/400. V současnosti jsem v důchodu a příležitostně školím předměty týkající se systému AS/400 (iSeries, System i, IBM i) pro různé společnosti a někdy se také účastním menším dílem v projektech jako programátor. Mým oblíbeným jazykem je RPG, ale programuji i v jazycích Cobol, C a Java.

Vladimír Zyka

Absolvoval VŠE v Praze, obor Automatizované systémy řízení/nv ekonomice. Od roku 1989 pracoval v Strojimport a.s. jako/nprogramátor v Cobolu na IBM S/36. Od roku 1991 pracuje/nv ITS a.s. V současné době je zaměstnán ve funkcí ředitele/ndivize e-software. Má znalosti objektových nástrojů, programování v jazyce/nJava, nástroje IBM WebSphere Studio Application Developer, Rational Rose.

Zdeněk David

Systémový analytik a poradce v oblasti DB řešení na/nplatformách UNIX/Linux se zaměřením na e-commerce/na Internet. Specializuje se na integrovaná řešení se širokým/nspektrem technologií. Podílel se na vývoji několika významných/nserverů Českého internetu. Od roku 2001 pracuje na nynější pozici ve firmě/nComputer MCL Brno, kde se zaměřuje na menší bankovní a e-commerce/nsystémy a problematiku kolem nich.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek