Dušan Hrubý

1978 1993 Ústav technickej kybernetiky SAV Bratislava. Návrh a vývoj špecializovaných mikropočítačových systémov pre robotické systémy, návrh a vývoj systémov pre sieťovú počítačovú komunikáciu. 1993 2009 IBM Slovensko. Systémový inžinier pre LAN systémy, UNIX systémy, IT Specialista pre AIX a RS6000 systemy, IT Architekt pre infraštruktúru podnikových systémov.

Evžen Kučera

Ředitel společnosti Aegis s.r.o. S AS/400 pracuje od roku 1991, zaměřuje se na vývoj software a systémové programování. Programoval pro systémy ICBS, BPCS, MIDAS a IBIS v Čechách i zahraničí. Zaměřuje na RPG, CL, ILE, Javu, XML, MQ, webové služby a modernizaci a integraci AS/400 aplikací. Od roku 1996 školí Základy AS/400, CL a RPG základní i pokročilé, ILE a nově také RPG-XML Suite.

Igor Novotný

Věčný IT poutník, který již zakusil pozici pedagoga, zákazníka i dodavatele a déle jak 30 let se s plným nasazením věnuje systémům pro zpracování a ukládání dat.

Ján Villím

Zaoberá sa správou systémov iSeries 400 od roku 1996. Počas tohto 7-ročného obdobia/nrealizoval niekoľko desiatok hardvérových upgrade-ov, upgrade-ov operačného/nsystému a iných systémových zásahov. Svoje bohaté praktické skúsenosti využíva aj/npri školiacej činnosti. Momentálne pracuje vo firme RASAX ALFA.

Lukas Fiker

Vystudoval FEL ČVUT, obor výpočetní technika, krátce pracoval ve firmě AEGIS s.r.o. na vývoji bankovního softwaru. V letech 20032008 pracoval ve firmě ERA a.s. na vývoji softwaru pro civilní a vojenské pasivní radiolokační systémy. Od roku 2005 podniká především v oblasti internetových technologií a webových aplikací. Aktivně se věnuje Linuxu, svobodnému softwaru obecně a problematice otevřených datových formátů; pravidelně publikuje články zaměřené na svobodný software a otevřené technologie. Je šéfredaktor časopisu LinuxEXPRES a OpenOffice.cz.

Michal Bašta

Absolvent VŠCHT Praha, obor ASŘ. Analytik a programátor od FORTRANu přes C až k RPG. Poslední roky udržuje a rozvíjí interní informační systém firmy LeasePlan. Zabývá se intergrací moderních technologií s tradičním prostředím AS/400.

Michal Řehák

Od roku 1996 zaměstnancem IBM. V současné době pracuje jako konzultant v oddělení IBM Lab Services se zaměřením na podporu IBM i systémů. Specializace HA řešení, ochrana dat. Certifikace Mimix, iTera, Powerlock, Tango/04.

Milan Kalabis

O roku 2021 Kyndryl, do 2021 IBM, oddělení GTS od roku 1993. IT Specialista i5/OS se zaměřením na komunikace, ochranu dat, kryptografie HSM modul. IBM i5/OS® security a system monitoring, MQ IBM i , IBM p,x monitoring . V roce 1997 tři měsíce v Rochester MN na pozici IST level 3 zákaznická podpora, v roce 2007 Rochester, MN ITSO residence na téma Protecting i5/OS Data with Encryption

Miroslav Iwachow

Miroslav Iwachow je Business Development &/nTechnical Support Manager společnosti Avnet pro/nEvropu. Před nástupem do Avnetu v roce 1999/npracoval 6 let v IBM Česká republika jako/nproduktový manager pro iSeries. V současné době vede/ncertifikační školení pro obchodní partnery a je stálým hostem/nIBM v Rochesteru, kde pracoval na posledních třech vydáních/ntechnických příruček iSeries and AS/400e Handbook/na iSeries and AS/400e System Builder. Do jeho/nzodpovědnosti rovněž spadá podpora obchodních partnerů/nv oblasti High Availablilty po celé Evropě.

Ondřej Plachý

Dlouhodobě se věnuje unixovým operačním systémům./nOd roku 1998 působil v IBM jako specialista na design,/nimplementaci a podporu rozsáhlých výpočetních/nsystémů založených na AIX. Posledních sedm let se této/nproblematice věnuje ve společnosti Comparex.

Richard Strouhal

Jeden ze zakladatelů společnosti Aegis s.r.o. pracuje se systémy IBM i (AS/400) od roku 1991. Má všeobecný přehled o systémech IBM a nyní se specializuje na analýzy, vývoj aplikací a databáze. Dříve pracoval v rámci bankovní systémové a provozní podpory a dále jako vývojář. Od roku 1996 se účastní vzdělávacího programu IBM jako lektor a autor několika školících materiálů.

Roman Horsky

V IBM od r. 1993 ako systémový inžinier pre/nAS/400, podporu zákazníkov a riešenie problémov./nProduktový manager pre AS/400. Produktový/nšpecialista na riešenie konsolidácie v prostredí/nsystém i/AIX/LINUX/WINDOWS & HA. BP/ntechnický manager CEMAAS (súčasť FTSS),/nvzdelávanie pre BP, IT architekt v GTS IBM/nSlovensko + podpora pre IBM i ( OS/400 )

Stanislav Dzúrik

Prezentátor je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU/nv Bratislave. Pracuje v spoločnosti IBM Slovensko od roku/n2005 ako Client Technical Sales pre oblasť storage. Je/ndržiteľom mnohých odborných certifi kátov v tejto oblasti./nZaoberá sa dizajnom storage riešení pre stredne veľké a/nveľké podniky. Je IBM Level 1 Certifi ed IT specialist

Tomáš Kučera

Absolvent Strojní fakulty VUT Brno. Od roku 1998 pracuje v společnosti Aegis s.r.o. jako vývojář v RPG IV a Lotus Notes. Mimo jiné také programuje v Jave a je správce el. pošty, sítě a AS/400. Od roku 2000 sa zaměřuje na webové aplikace v Lotus Domino. Je školitelem kurzů ILE RPG IV, SQL, Lotus Domino na AS/400, API AS/400, Java na AS/400 a je spoluautorem školícíh materiálů.

Urban Biel

V IBM od 2005. IT špecialista pre Linux a AIX, storage (DS8000), HACMP, GPFS, SOFTEK.

Václav Matoušek

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta elektrotechnická, obor/nelektronické počítače. Od roku 1993 pracuje v IBM ČR/nv obchodním týmu prodeje AS/400 a iSeries. Specializuje se/nna předprodejní podporu.

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek