Pozvánka na valnou hromadu Praha 2024

CZ  
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU

Zasedání Valné hromady spolku COMMON Česká republika, z.s., IČO 70849706, se sídlem Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00, Praha 4, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 10973 vedenou u Městského soudu v Praze,

se svolává na úterý 9. dubna 2024, od 17: 30 hodin prezence, od 18 :00 hodin zahájení valné hromady,

místem konání bude restaurace Klášterní šenk (Břevnovský klášter), Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 – Břevnov, www.klasternisenk.cz


Program zasedání Valné hromady:

1. (17:00 – 17:30) Prezence přítomných

2. (18:00) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

3. Projednání bodů:

a. zprávu o činnosti za uplynulé funkční období,

b. zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období,

c. návrh plánu činnosti a rozpočtu

4. Ukončení zasedání


Po ukončení valné hromady vás zveme na společnou večeři a neformální diskusi nad tématy k činnosti spolku.


Další informace k valné hromadě:

• Pro účast a hlasování na valné hromadě je nutná příslušná písemná (případně elektronická) plná moc anebo účast osoby, která je oprávněna za člena spolku jednat jakožto statutární orgán člena spolku (VZOR plné moci vám můžeme zaslat).

• Členové, kteří nebudou mít plnou moc jsou samozřejmě vítáni a mohou zúčastnit jako hosté.

• Valné hromady se mohou zúčastnit i pozvaní hosté z řad „nečlenů“.

• V případě dotazů nás prosím kontaktujte: Igor Novotný, Předseda spolku ( igor.novotny@mhm.cz), Richard Strouhal, člen Výboru a Hospodář ( r.strouhal@aegis.cz).

• Elektronické plné moci zasílejte před valnou hromadou na výše uvedené emaily a nebo do datové schránky sdružení: 5uhzr96.


V Praze dne 20. 3. 2024


Richard Strouhal

člen Výboru a Hospodář, COMMON Česká republika, z.s.

r.strouhal@aegis.cz, tel. +420 603 253 159

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek