Pozvánka

CZ  
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU

COMMON Česká republika, z.s.
    - termín: čtvrtek 30. března 2023 od 17: 00 hodin
    - místo: Restaurace U Medvídků, Na Perštýně 7, 100 01 Praha1, www.umedvidku.cz
     (rezervován salonek – prostor pivovaru, od 17:00 hodin na Common / Richard Strouhal)

Program zasedání Valné hromady:

1. (17:00) Prezence přítomných
2. (18:00) Společná prohlídka historických prostor pivovaru s odborným výkladem
3. (19:00) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
4. Projednání bodů:
    a) zprávu o činnosti za uplynulé funkční období,
    b) zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období,
    c) návrh plánu činnosti a rozpočtu
5. Volba členů Výboru po uplynutí jejich funkčního období, resp. volba:
    a) Předsedy výboru
    b) 1. Místopředsedy výboru
    c) 2. Místopředsedy výboru
    d) 3. Místopředsedy výboru
    e) Hospodáře
6. Ukončení zasedání

Po ukončení valné hromady vás zveme na společnou večeři a neformální diskusi nad tématy k činnosti spolku.

Další informace k valné hromadě:
- Pro účast a hlasování na valné hromadě je nutná příslušná písemná plná moc anebo účast osoby, která je oprávněna za člena spolku jednat jakožto statutární orgán člena spolku (VZOR plné moci je uveden na další straně).
- Členové, kteří nebudou mít plnou moc jsou samozřejmě vítáni a mohou zúčastnit jako hosté.
- Valné hromady se mohou zúčastnit i pozvaní hosté z řad „nečlenů“.
- V případě dotazů nás prosím kontaktujte: Igor Novotný, Předseda spolku (igor.novotny@mhm.cz), Richard Strouhal, člen Výboru a Hospodář (r.strouhal@aegis.cz)

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek