Server Common ČR/n(použití WebSphere a Lotus Domino)

  • Přednášející: Peter Girovský
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Seznámení s novým serverem sdružení jako demonstrace použití J2EE
specifikace. Na konkrétních částech aplikace budou představeny jednotlivé
technologie WebSphere a její přínosy. V druhé části bude seznámení
s použitím Lotus Domino jako webového aplikačního serveru a jeho
funkčností doplňující vlastnosti WebSphere. Budou zmíněny výhody jeho použití a spolupráce s částí serveru vytvořeného ve WebSphere. Porovnání
vlastností obou aplikačních serverů a možnosti integrace. Přednáška
navazuje na přednášku o J2EE ? umisťuje konkrétní technologie na konkrétní
místo a vyzdvihne přínos kombinace WebSphere a Domina.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek