Vzdálené žurnálování ? dnes už zdaleka nejen/npro databáze

  • Přednášející: Selwyn Dickey
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Potřebujete mít systém nepřetržitě dostupný bez servisních
odstávek (7x24)? Pak Vás bude pravděpodobně zajímat podpora
vzdáleného žurnálování na systémech iSeries. Pokud jste již
zkoušeli některé přístupy k dosažení nepřetržité dostupnosti,
byli jste pravděpodobně poněkud zklamáni zjištěním, že po
přepnutí na záložní systém některé nejčerstvější transakce
chyběly. Cesta k řešení tohoto problému se nazývá vzdálené
žurnálování. Naše přednáška se zabývá touto problematikou jak
z pohledu přínosu této technologie pro váš provoz, tak
i vlastnostmi této technologie.
V přednášce se dozvíte:
? Jak dosáhnout vysoké dostupnosti s co nejmenším zatížením
výpočetních zdrojů systému
? Jak se ochránit před jakoukoliv ztrátou transakce během
obnovy po ztrátě primárního systému
? Jak přenášet změny ve vaší databázi v reálném čase na
vzdálené (záložní) systémy
? Jak úspěšně přepnout na takový záložní systém

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek