Otevřené datové formáty a standardy

 • Přednášející: Lukáš Jelínek
 • Typ: Přednáška
 • Téma: Systém
 • Jazyk: CZ
 • Délka (min):
 • Klíčová slova:

Při ukládání informací a komunikaci je výhodné používat takové datové formáty, které jsou otevřené, dobře zdokumentované a nezatížené licenčními a patentovými břemeny. Hlavním cílem je, aby uživatelé nebyli vázáni na konkrétní programy a aby šlo s informacemi pracovat i kdykoli později, kdy už nemusí existovat program, v němž byl určitý dokument vytvořen.

Cílem přednášky je představit hlavní otevřené formáty a standardy, a to v následujících bodech:

 • smysl otevřených formátů, požadavky na ně kladené
 • standardizace a její smysl, standardizační proces
 • formáty založené na XML, základní vlastnosti
 • formát OpenDocument (ODF), vlastnosti, použití v aplikacích
 • formát DocBook
 • další formáty ? PDF/A, OOXML, XPS, XHTML
 • výhledy do budoucna

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek