Automatizácia zálohovania na iSeries

  • Přednášející: Igor Novotný
  • Typ: Přednáška
  • Téma: Systém
  • Jazyk: CZ
  • Délka (min):
  • Klíčová slova:

Spoľahlivé zálohovanie operačného systému a všetkých dát je prvoradou požiadavkou
všetkých prev��dzkovateľov IT. Prednáška sa zameria na možnosti, ktoré do oblasti
zálohovania prinášajú súčasné technológie IBM na platforme iSeries a AS/400. Budete
oboznámení nielen s hlavnými rysmi programového vybavenia BRMS a TSM, ale aj
s menej luxusnými možnosťami automatizácie zálohovania, akou je Backup aplikácia,
dodávaná v rámci operačného systému OS/400. Prehľadne sa tiež zoznámite
s technickým vybavením (páskovými knižnicami) potrebným na automatizáciu zálohovania.

Přílohy

Žádné přílohy

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek