Ivo Martiník

Pracuje od roku 1988 na Ekonomické fakultě VŠB-TU/nOstrava. Od roku 1989 je vedoucím Laboratoře výpočetní/ntechniky, která garantuje provoz fakultní počíta��ové sítě./nJe certifikovaným odborníkem firem Sun Microsystems/n(oblast programovacího jazyka Java) a Novell (počítačové sítě,/nadresářové služby). Odborné zaměření dále zahrnuje problematiku/ndistribuovaných programových systémů, moderních programovacích/njazyků a Petriho sítí. Přednáší na EkF VŠB-TUO a PřF OU zejména/nproblematiku spojenou s nasazením technologie J2EE při tvorbě/ndistribuovaných systémů.

Přednášky:

Akce Název přednášky
2008 Brno DB2 na i5
2005 Piešťany Úloha JSR-170 při správě IBM WebSphere
2004 Všemina Technologie portletů a jejich úloha při tvorbě portálů/nv prostředí IBM WebSphere Portal Server
2003 Skalský Dvůr Adresářové služby podle doporučení X.500/nCCITT v prostředí systémů IBM iSeries

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek