Pavel Stěhule

Pavel Stěhule, GoodData S PostgreSQL pracuje od roku 99, kdy PostgreSQL byla jedinou o.s. databází, ve které bylo možné psát uložené procedury a otestovat většinu ukázkových SQL příkazů. Během posledních šesti let publikoval téměř čtyři desítky článků na rootu, většinou tematicky zaměřené na PostgreSQL. Vytvořil a udržoval http://postgresql.ok.cz. Nyní se stará o http://www.postgres.cz. Aktivně se podílí na vývoji PostgreSQL, především na doplňování funkcionality jazyka PL/pgSQL. Je autorem modulu orafce, který se používá pro usnadnění migrace z Oracle na PostgreSQL, rozšiřujícímu modulu PL toolbox a modulu pro komfortnější kontrole kódu v PL/pgSQL - plpgsql_lint a plpgsql_check. Pracuje jako programátor ve společnosti GoodData a příležitostně školí, propaguje a konzultuje PostgreSQL.

Přednášky:

Akce Název přednášky
2018 Dolní Morava Foreign data wrappers v PostgreSQL
2018 Dolní Morava časové řady a práce s nimi v PostgreSQL
2018 Dolní Morava Techniky použité k optimalizaci použití CPU pro analytické dotazy
2016 Mikulov Pavel Stěhule - Good Data - Vývoj Postgresu
2016 Mikulov Pavel Stěhule - Good Data - PLpgSQL versus PL/SQL

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek