ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU COMMON Česká republika, z.s.

 

Zasedání Valné hromady spolku COMMON Česká republika, z.s., IČO 70849706, se sídlem Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00

Praha 4, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 10973 vedenou u Městského soudu v Praze,

se svolává na úterý 27. února 2018 od 17: 00 hodin, místem konání bude Novoměstský pivovar Vodičkova 20,

110 00 Praha 1, I. Gotický salonek (rezervováno na jméno spolku) - http://www.npivovar.cz


Program zasedání Valné hromady:

1. Prezence přítomných (17:00)

2. Zahájení zasedání (17:30)

3. Projednání bodů:

a. zprávu o činnosti za uplynulé funkční období,

b. zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období,

c. návrh plánu činnosti a rozpočtu

4. V případě uvolnění funkce člena Výboru volba náhradního člen Výboru.

5. Ukončení zasedání


Po ukončení valné hromady vás zveme na neformální diskusi nad tématy k činnosti spolku a společnou večeři.


Další informace k VH:

- Pro účast a hlasování na valné hromadě je nutná příslušná písemná plná moc anebo účast osoby, která je oprávněna

za člena spolku jednat jakožto statutární orgán člena spolku (vzor plné moci vám můžeme zaslat emailem).

- Členové, kteří nebudou mít plnou moc jsou samozřejmě vítáni a mohou zúčastnit jako hosté.

- Před termínem valné hromady prosím zkontrolujte, zda máte uhrazený členský příspěvek na rok 2018.

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte:

o Igor Novotný, Předseda spolku - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

o Richard Strouhal, člen Výboru a Hospodář - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 
Fotogalerie Jasná 2017
Galerie Jasná 2017
 
Fotogalerie Mikulov 2016
Galerie Mikulov 2016
 
Common Česká republika, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting