Úvodní slovo

CZ  

Vážení členovia združenia Common Slovensko a Common Česká republika, používatelia systémov IBM i a priatelia moderných technológií IBM,

na začiatku nášho úvodného slova by sme Vám chceli pripomenúť malé jubileum. Pred desiatimi rokmi bolo založené Common Slovensko na 1. konferencii v Bojniciach. Pamätníci si iste spomenú, že prvú prednášku začínal vtedy Frank Soltis – „krstný otec” AS/400. Radi by sme sa touto cestou poďakovali bývalým predsedom – Miroslavovi Molnárovi, Mariánovi Srnkovi a členom výboru Common Slovensko ako aj dobrovoľným pracovníkom – Zore Hollej, Natálii Kružliakovej, Romanovi Horskému a ďalším za vynikajúcu odvedenú prácu v prospech Commonu. Pevne veríme, že združenie čaká ešte veľa práce pri šírení informácií a propagácií informačných technológií IBM.

Po roku Vás opäť pozývame na ďalšiu spoločnú Česko-Slovenskú konferenciu združenia Common. Po dlhšom zvažovaní sme ako miesto konania konferencie vybrali jednu z najlukratívnejších lokalít na Slovensku: Vysoké Tatry - Štrbské Pleso. Z viacerých hotelových možností sme sa nakoniec priklonili k ponuke hotela FIS a veríme že tento hotel nám poskytne dokonalé služby a priestory, tak ako pre odborný, ako aj pre spoločenský program.

Odborný program konferencie sme rozdelili na „všeobecnú“ a „špecializovanú“ časť. Všeobecná časť je zameraná, ako zvyčajne, na nové hardvérové a OS/400 ohlásenia vo svete IBM i, nové trendy a smery v Power architektúre. Špecializovanú časť prednášok sme sa snažili venovať oblastiam, ktoré najviac zaujímajú IT pracovníkov v každodennom pracovnom cykle.

Tento rok sme sa rozhodli časť programu konferencie realizovať formou praktických workshopov. Cieľom je, aby ste si odniesli nové praktické vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu vo Vašej práci a ktoré budete môcť ďalej rozvíjať. Dúfame, že tým výrazne zvýšime prínosy konferencie a pridáme ďalší dobrý dôvod zúčastniť sa. Tiež veríme, že Vás tým nasmerujeme a pomôžeme s prvými krokmi v používaní nových technológií, čo je v najvyššom záujme našej komunity, Vás osobne a čo je tiež hlavným zmyslom existencie združenia Common. Bližšie informácie o prednášajúcich a prednáškach nájdete v rozpise odborného programu konferencie.

Bližšie informácie o prednášajúcich a prednáškach nájdete v rozpise odborného programu konferencie.

Aby sme Vám umožnili diskusiu a neformálne stretnutia s prednášajúcimi a pracovníkmi z iných firiem, pripravili sme pre Vás bohatý športový a spoločenský program, ktorý začína už v nedeľu poobede a je hradený sponzormi konferencie, za čo by som sa im chcel poďakovať. V prvom rade hlavnému sponzorovi konferencie IBM Slovensko.

V mene všetkých organizátorov konferencie Vás srdečne pozývame na tohtoročnú konferenciu a tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie s Vami.

 

Dag_Ulehla

Dovidenia vo Vysokých Tatrách

na Štrbskom Plese.

Igor_Novotny

Dag Ulehla
predseda združenia
Common Slovensko

Igor Novotný
předseda sdružení
Common ČR

 

Program

Neděle 19. května 2013
Příjezd a ubytování účastníkůod 13:00 h
Workshopy - Instalace a školení Linuxu a vybraných IBM produktůod 14:00 h
Večeřeod 19:00 h
Pondělí 20. května 2013
Příjezd a ubytování účastníkůod 08:00 h
Registrace účastníkůod 09:00 h
Zahájení konferenceod 10:00 h
Přednášky a workshopy – I. Blokod 10:10 h
Obědod 12:00 h
Přednášky a workshopy – II. Blokod 13:00 h
Večeře formou rautu, lidová hudbaod 19:00 h
Úterý 21. května 2013
Přednášky a workshopy – I. Blokod 09:00 h
Obědod 13:00 h
Ukončení konferenceod 14:00 h

Program

Neděle 19. 05. 2013

Příjezd a ubytování účastníků od 13:00
Workshopy - Instalace a školení Linuxu a vybraných IBM produktů od 14:00
Večeře od 19:00

Pondělí 20. 05. 2013

Příjezd a ubytování účastníků od 08:00
Registrace účastníků od 09:00
Zahájení konference od 10:00
Přednášky a workshopy – I. Blok od 10:10
Oběd od 12:00
Přednášky a workshopy – II. Blok od 13:00
Večeře formou rautu, lidová hudba od 19:00

Úterý 21. 05. 2013

Přednášky a workshopy – I. Blok od 09:00
Oběd od 13:00
Ukončení konference od 14:00

Organizační pokyny

CZ  

Organizační pokyny a informace

Místo konání konference

Štrbské Pleso je jedna z troch miestnych častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier. Rozkladá sa na moréne, ktorú vytlačil ľadovec do ústia Mlynickej doliny. Úžasná scenéria tohto miesta vyniká hlavne z konečnej stanice sedačkovej lanovky zo Soliska, kam pozývame účastníkov konferencie.

Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m n. m.

Hotel FIS prešiel v roku 2012 rozsiahlou rekonštrukciou a hala, kaviareň a lobby bar dostali nový horský vzhľad a ešte viac umocňujú tatranskú atmosféru hotela. Najväčšou novinkou je však určite nové Natural Wellness & Spa, ktoré bude nám k dispozícii podľa požiadaviek.

 

Adresa hotelu

Hotel FIS
K Vodopádom 4028/6
059 85 Štrbské Pleso
Slovenská republika

Rezervácie:
tel.: +421 44 290 13 41
e-mail: reservation@hotelfis.sk

Recepcia:
tel.: +421 915 954 636
e-mail: hotelfis@hotelfis.sk
Fax: +421 52 449 24 22
GPS: 49.128151,20.061693
www.hotelfis.sk

 

Stravování

Pro všechny účastníky konference je v rámci všech typů konferenčních poplatků zajištěné stravování v tomto rozsahu: dopolední občerstvení, oběd, odpolední občerstvení, večeře. Ubytování je včetně snídaně.

 

Konferenční poplatek

Typ poplatkuČlenNečlen
Účastnický poplatek od neděle 19.5.
7 500 Kč9 900 Kč
Účastnický poplatek od pondělí 20.5.6 700 Kč9 100 Kč
Příplatek za samostatné ubytování na pokoji1 900 Kč1 900 Kč

Sdružení Common ČR není plátce DPH.

V případě příchodu v pátek/sobotu je nutné uhradit ubytování individuálně na místě. Na základě vašeho požadavku Vám zajistíme rezervaci ubytování.

Členství ve sdružení Common ČR si můžete ověřit u Richarda Strouhala, e-mail: r.strouhal@aegis.cz

 

Přihláška a platba konference

Účastníci z České republiky uhraďte konferenční poplatek bankovním převodem na:

Common Česká republika
ČSOB, pobočka Praha 4
číslo účtu: 80342672/0300
variabilní symbol: IČO vaší firmy

Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2013.
Platbu proveďte nejpozději do 10. 5. 2013.
Pokud platba nepřijde na účet do 15. 5. 2013, je potřebné platbu na místě konference prokázat (pokladní složenka, nebo potvrzení z banky).

Pro účast na konferenci je nutné poslat vyplněnou přihlášku e-mailem na adresu: konference@common.cz, případně poštou.

 

Common Česká republika

Korespondenční adresa:
kancelář Aegis s.r.o., Common Česká republika
Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 - Pankrác
mail: common@common.cz
web: www.common.cz

 

Styl oblečení

Neformální po dobu celého trvaní konference.

Cena

Typ poplatku Člen Nečlen
Účastnický poplatek od neděle 19.5. 7500.00 CZK 9900.00 CZK
Účastnický poplatek od pondělí 20.5. 6700.00 CZK 9100.00 CZK
Příplatek za samostatné ubytování na pokoji 1900.00 CZK 1900.00 CZK

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek