Úvodní slovo

CZ  

Vážení členovia združenia COMMON a priatelia IBM POWER technológií,

s potešením Vás opäť pozývame na našu spoločnú Česko-Slovenskú medzinárodnú konferenciu združenia COMMON.

Tento rok sme vybrali na organizáciu konferencie hotel FIS na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. V tomto hoteli budeme organizovať konferenciu už druhýkrát, nakoľko účastníci konferencie v roku 2013 hodnotili veľmi kladne hotelové služby a aj okolie.

Odborný program konferencie momentálne pripravujeme a ako každý rok bude rozdelený na dva bloky. V jednom budete môcť sledovať prednášky zamerané na nové trendy a smery v IBM Power architektúre, IBM riešenia pre aplikácie, o čom nás budú informovať špecialisti z IBM ČR a Slovensko. V druhom bloku budú prednášky zamerané na programovanie, správu a monitoring storage zariadení, bezpečnosť IT systémov, prácu s databázovými systémami, skúsenosti s prácou v Open Source, atď.

Vďaka našim sponzorom sme pre Vás zabezpečili nielen kvalitný odborný program, ale aj večerný spoločenský program, vrátane využitia hotelového Wellness centra. Taktiež okolie hotela ponúka množstvo príležitostí na individuálny oddych a relax.

Veríme, že pripravený program konferencie Vás osloví a tešíme sa na stretnutie s Vami pri odborných prednáškach ako aj pri spoločenskom programe.

 

Dag_Ulehla

Dovidenia vo Vysokých Tatrách

na Štrbskom Plese.

Igor_Novotny

Dag Ulehla
predseda združenia
Common Slovensko

Igor Novotný
předseda sdružení
Common ČR

 

Program

Neděle 05. 05. 2019

Večeře od 18:00
Přednáška Prof. Romana Hudeca na tému Česko-Slovenská vzájomnosť. "Svadba z lásky, alebo rozumu? Z dejín česko-slovenských vzťahov úsmevne i vážne" Pohľad historika. od 20:00

Pondělí 06. 05. 2019

Snídaně pro ubytované účastníky od 07:00
Registrace od 08:00
Zahájení konference od 09:00
Blok přednášek I. od 09:10
Oběd od 12:00
Blok přednášek II. od 13:00
Raut od 18:00
Lidová hudba od 19:00

Úterý 07. 05. 2019

Snídaně od 07:00
Blok přednášek III. od 09:00
Oběd od 13:00
Ukončení konference od 14:00

Organizační pokyny

CZ  
Místo konání - Štrbské Pleso

https://www.strbskepleso.sk

Štrbské Pleso je jedna z troch miestnych častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier. Rozkladá sa na moréne, ktorú vytlačil ľadovec do ústia Mlynickej doliny. Úžasná scenéria tohto miesta vyniká hlavne z konečnej stanice sedačkovej lanovky zo Soliska, kam pozývame účastníkov konferencie.

Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m n. m.

Hotel FIS

Hotel FIS prešiel v roku 2012 rozsiahlou rekonštrukciou a hala, kaviareň a lobby bar dostali nový horský vzhľad a ešte viac umocňujú tatranskú atmosféru hotela. Najväčšou novinkou je však určite nové Natural Wellness & Spa, ktoré bude nám k dispozícii podľa požiadaviek.

Adresa
Hotel FIS
K Vodopádom 4028/6
059 85 Štrbské Pleso
Slovenská republika

Rezervácie:
tel.: +421 44 290 13 41
e-mail: reservation@hotelfis.sk

Recepcia:
tel.: +421 915 954 636
e-mail: hotelfis@hotelfis.sk
Fax: +421 52 449 24 22
GPS: 49.128151,20.061693
www.hotelfis.sk

Stravování

Pro všechny účastníky konference je v rámci všech typů konferenčních poplatků zajištěné stravování v tomto rozsahu: dopolední občerstvení, oběd, odpolední občerstvení, večeře. Ubytování je včetně snídaně.

Členství

Členství ve sdružení Common ČR si můžete ověřit u Richarda Strouhala, e-mail: r.strouhal@aegis.cz

Přihláška a platba konference

Účastníci z České republiky uhraďte konferenční poplatek bankovním převodem na:

Common Česká republika
ČSOB, pobočka Praha 4
číslo účtu: 180342672/0300
variabilní symbol: IČO vaší firmy

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019.
Platbu proveďte nejpozději do 30. 4. 2019.
Pokud platba nepřijde na účet do 2. 5. 2019, je potřebné platbu na místě konference prokázat (pokladní složenka, nebo potvrzení z banky).

Common Česká republika

Korespondenční adresa:
kancelář Aegis s.r.o., Common Česká republika
Na dolinách 165/34, 147 00 Praha 4
mail: common@common.cz
web: www.common.cz

Styl oblečení

Neformální po dobu celého trvaní konference.

Příjezd v pátek/sobotu

V případě příchodu v pátek/sobotu je nutné uhradit ubytování individuálně na místě. Na základě vašeho požadavku Vám zajistíme rezervaci ubytování.

Cena

Typ poplatku Člen Nečlen
Doprovod (manželka atd.) 2500.00 CZK 2500.00 CZK
Od neděle 7900.00 CZK 9900.00 CZK
Od pondělí 6900.00 CZK 9500.00 CZK

Sledujte nás

COMMON Česká republika, z.s.
Datum vzniku: 20. června 2000
Spisová značka: L 10973 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo: 70849706
Právní forma: Spolek